About us

Ofte overvejer vi om rummene, hvor vi opholder os, afspejler vores personlighed.
Om vi rent faktisk føler os godt dér. Når vi besøger møbelforretninger og ser på projekter, ser vi konkrete indretninger, men vi er ikke i stand til at forestille os, om de ville passe til vores rum.

Når du planlægger at købe lejlighed eller hus, eller at sælge disse, hjælper vi dig med at projektere rummene, så de opfylder dine krav

Et vigtigt skridt på vejen til opnåelse af dette mål er imidlertid kontakt med en indretningsarkitekt, der projekterer dine visioner, rådgiver om, hvilke dele af indretningen, dvs. møbler, belysning, dekoration, farvevalg og disses funktionalitet, der i sidste ende vil passe til projektet.

Fra afslutningen af kunstakademiet og under arbejde på projektkontorer i Danmark og Polen, begyndte min karriere med indretningsprojekter med indretningen af boliger, kontorer og erhvervslokaler,
og dermed opnåede jeg erfaring indenfor samarbejde med kunder, ved at opfylde deres drømme.

We always put
attention for beauty
and usability